Xác Nhận Tham Gia Nhận Thưởng, Soạn XN gửi 1045 (Viettel)
title qua tang
gift 1

BƯỚC 1

Soạn XN gửi 1045 để
xác nhận tham gia

gift 1

BƯỚC 2

Đăng nhập vào hệ thống
Tham gia chương trình cộng thưởng

gift 1

BƯỚC 2

Nhận ngay 50 TRIỆU ĐỒNG tiền
mặt nếu tổng số điểm bạn đạt lớn nhất.

ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI
DỊCH VỤ THUỘC MẠNG DI ĐỘNG VIETTEL
+50999 NGƯỜI ĐÃ THAM GIA

Xem chi tiết thể lệ và cơ cấu giải thưởng