DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG GIẢI

STT

Chu kỳ giải tuần: 01 Thẻ cào Viettel 500.000đ

Thuê bao trúng giải

Tổng điểm

1 03/05/2020 - 09/05/2020 0988901xxxx
0983490xxxx
0976205xxxx
0978901xxxx
0977285xxxx
0968861xxxx
0973721xxxx
2800
1200
800
600
400
400
100
2 10/05/2020 - 16/05/2020
3 17/05/2020 - 23/05/2020
4 24/05/2020 - 30/05/2020
5 31/05/2020 - 06/06/2020

STT

Chu kỳ giải tháng: 01 chỉ vàng SJC 9999

Thuê bao trúng giải

Tổng điểm

1 01/05/2020 - 31/05/2020
2 01/06/2020 - 30/06/2020
3 01/07/2020 - 31/07/2020

STT

Chu kỳ giải đặc biệt: 50 TRIỆU TIỀN MẶT

Thuê bao trúng giải

Tổng điểm

1 01/05/2020 - 31/07/2020